Sunday, 12 May 2013

Oppgave 3 – Virksomheters bruk av måleverktøy


Bruk av sosiale medier for bedrifter kan være både underholdende og givende for alle parter, men fra bedriftens side vil det alltid være en aktiv del av en større strategi for å nå ut til nye kunder og forbrukere, samt for å oppnå en resultatforbedring i bedriften.

Hvorfor bør en virksomhet bruke måleverktøy for resultater fra deres innsats og arbeid innenfor Sosiale Medier? Når en bedrift aktivt tar i bruk sosiale medier, så krever dette naturligvis ressurser. Det vil ligge både strategi, arbeid og ansatte bak dette arbeidet, og det er åpenbart ikke gratis. Det er også viktig å måle hvorvidt en virksomhets bruk av sosiale medier faktisk er effektivt, og om kostnader og ressursbruk faktisk fører til en resultatforbedring hos bedriften, Det er, med andre ord, fortsatt essensielt at forretningen oppnår resultater.

Men hvordan kan man eksklusivt måle resultater for en forretnings bruk av sosiale medier? Et vanlig prioriteringsparameter er ROI (Return on Investment). Det blir vanligvis vist i prosent. Måling via dette parameteret er mer "abstrakt" enn mer konkrete parametere for andre deler av en virksomhets målinger. Man kan nok aldri nå frem til 100% nøyaktige målinger, da det er ekstremt vanskelig å kalkulere et nøyaktig resultat fra selve "effekten" av salgskampanjer og bruk as sosiale medier.

Measuringsocial.com har skrevet en god artikkel på måling markedsføring ved bruk av sosiale medier, den kan finnes her. Her fokuserer forfatteren på hvordan man bruker avkastning (ROI), samt om det faktisk overhodet er mulig å gjøre dette på en konstruktiv og pålitelig/troverdig måte.

Som artikkelen konstanterer, så kan ikke ROI alltid bli målt via direkte salg. I og med at det ikke er klare, lett tilgjengelige nummer å ta av, kan det være litt tricky, men det er ikke umulig å komme opp med relativt klare resultater ifm en virksomhets bruk av sosiale medier.

Det finnes flere verktøy for målinger fritt tilgjengelig for å få tilgang til rå data som man kan bruke til ROI ligningen. Men det er ikke så mye spørsmål om valg av verktøy som det er om valg av faktorer.  Det eksisterer så utrolig mange måter å måle på. Nugaeka Kuca Butler skriver her i en artikkel om metoder for måling av ROI for offentlige relasjoner. Her måler man blant annet selvfølgelig generelle sosiale medier metre og PR resultater, men også PR utmerkelser. Sistnevnte involverer blant annet media plasseringer. Det viser blant annet at regnestykket frem til resultat av ROI kan være alt annet enn enkelt, i og med at det er så mange faktorer som skal inkluderes i et mer helhetlig resultat. Listen til Butler er ikke på noen måte fullstendig.

Prosessen for resultatberegning er en ting, men å overvåke og følge (og kanskje også forbedrelser gjennom denne prossessen) er også viktig. Det er absolutt en fordel med andre verktøy for beregning av bedriftens omdømme og resultatberegninger om bedriften beveger seg i riktig retning iht kunder og brukere. På Phinkit.com lister Sarah-Jayne Gratton opp flere fantastiske vektøyer for bruk for å følge opp noe som heter Share of Voice. Det er ikke absolutt nødvendig å ta i bruk slike verktøy, men ved å følge bedriftens populæritet hos forbrukere, media osv generelt, får bedriften en utmerket anledning til å forbedre og nå en bedre avkasning enn ved å ikke ta slike verktøy i bruk.


No comments:

Post a Comment