Friday, 1 February 2013

Oppgave 3


Ja, da har man vel startet på Sosiale Medier faget for fullt, og da er det bare til å sette igang med de første oppgavene.

Oppgave 3 går ut på å ta en titt på HiST itfag bloggen som kan nås via et tastetrykk her.

Førsteinntrykket jeg fikk av denne bloggen er ganske så god, da de fleste innleggende først og fremst er nyttige tips og triks for lesere, samt informasjon for studenter av faglærere. Så da er det lett å gå ut ifra at dette er en blogg, hvis hovedfunksjon er å videreformidle informasjon om teknikker ol. som kan hjelpe folk og fe som trenger litt hjelp til å få til en litt bedre struktur i en enklere hverdag (blant andre ting, selvfølgelig). Det er også meget enkelt å se at det er en "høgskoleblogg" og dermed primært rettet mot studenter, men den er lagt opp på slik en måte at det ikke ekskludere andre grupper, da det er nyttig lesing for alle.

Bloggen, som hadde sine første innlegg tilbake i Juni 2010, blir rutinemessig oppdatert to til flere ganger i måneden, og dette av forskjellige personer. Det bidrar til diversitet på mange plan. Lesere kan enkelt finne frem til relevante innlegg via den meget nyttige tag-funksjonen. Via denne kan leser velge å lese innlegg gjennom valg av kategorier og stikkord etter eget ønske, og se hva som er relevant for deres interesse/fag eller ei. Lesere har også mulighet til å legge igjen kommentarer under innleggene for å enten kommentere eller videre bidra til innleggets informasjon med enten tilgjengelige ressurser eller utdypende informasjon. Et eksempel på kommentarer som gir mergverdi til innlegget kan finnes her.

Bloggen er et nyttig bruk ifm skolen, og er derfor istand til å spille en aktiv rolle for skolen og gi den et litt muntligere ansikt utad. Bloggens navn itfag faller også fint på plass, da bloggens fleste innlegg handler om nettopp dette; teknologi, data, læring og deling. Det er en fin og sosial måte for å hjelpe og inspirere studenter (og medlærere?) med nyttige verktøy, samt insirere til diskusjoner og kildeveksling. 

No comments:

Post a Comment